Przejdź do treści

Komisje Rady Gminy


Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Zdrowia

 • Jolanta Katarzyna Przybyłek – Przewodniczący Komisji
 • Bożena Mirosława Zamielska - Członek Komisji
 • Bogdan Kazimierz Olszewski - Członek Komisji
 • Jan Michał Roman - Członek Komisji
 • Bożena Czarzasta - Członek Komisji
 • Hanna Popiołek - Członek Komisji


Komisja Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Spraw Socjalnych

 • Adam Bobiński - Przewodniczący Komisji
 • Andrzej Robert Roman - Członek Komisji
 • Witold Pszczółkowski - Członek Komisji
 • Sławomir Cichowski - Członek Komisji
 • Kamil Gadomski - Członek Komisji


Komisja Rewizyjna

 • Sylwia Umińska - Przewodniczący Komisji
 • Zdzisła Łojewski - Członek Komisji
 • Przemysław Zembrzuski - Członek Komisji