Przejdź do treści
  • bip

MIWOP

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Krzynowłoga Mała”

•Dofinansowanie – 120 000,00zł
•Całkowita wartość inwestycji – 120 000,00zł


Zadanie pn.: „ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Krzynowłoga Mała” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”
Zrealizowanie zadania umożliwiło stworzenie bazy indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy, która będzie w przyszłości wykorzystywana do zarządzania danymi dotyczącymi źródeł ciepła.