Przejdź do treści

Realizujecie działania lokalne, pracujecie na rzecz społeczności, jesteście grupą, która chce zrobić coś dla siebie lub mieszkańców?

Zapraszamy na spotkanie w Przasnyszu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną” – 10 lipca o 16.00 w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej, ul. 3 maja 16, gdzie dowiecie się:

• Co zrobić aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
• Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
• Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

a) Grupy nieformalne
b) Grupy samopomocowe
c) Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł.

Szczegółowy program Inspiratorium w załączeniu.

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Więcej na temat programu: www.mazowszelokalnie.pl

Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać na adres katarzyna.lesko@boris.org.pl


Program INSPIRATORIUM
FIO-Mazowsze Lokalnie
Przasnysz, 10 lipca 2018 r. Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej

16.00 – 16.30
FIO-Mazowsze Lokalnie – zasady konkursu.
Czas na pytania i odpowiedzi.

16.30 – 17.00
Inspiracje – prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie w ubiegłych latach.
Dyskusja o potrzebach lokalnych.

17.00 – 18.30
Zajęcia praktyczne pozwalające przygotować własny pomysł do konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie.