Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. Wsparcie obejmuje m. in.:

  • opiekę medyczną,
  • poradnictwo dietetyczne,
  • wsparcie psychologiczne,
  • warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i ich rodziców,
  • zajęcia sportowe: gimnastykę oraz zajęcia na basenie,
  • opiekę i transport na zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami,
  • bezpłatny transport na basen dla uczestników projektu.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2018/2019.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 572 069 641, 508 125 949
e-mail: rekrutacja.ue@op.pl
Biuro projektu - SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9