Przejdź do treści

Nowy plac zabaw w Kakach-Mroczkach

Huśtawki, sprężynowce, drążki gimnastyczne czy most wiszący — między innymi w takie zabawki został wyposażony plac zabaw, który we wrześniu wyrósł w Kakach-Mroczkach. Ta jedna z największych wsi w naszej gminie wzbogaciła się o kolejne miejsce rekreacji. Miejsce, które szczególnie uradowało najmłodszych.

Potrzeba podobnego miejsca w tej miejscowości była zgłaszana już dużo wcześniej. Warto było jednak chwilę poczekać. W tym roku bowiem większość kosztów związanych z budową placu zabaw uda się pokryć z programu o wdzięcznej nazwie MIAS. Jest to skrót od słów: Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw i został opracowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Dzięki temu gmina mogła zrealizować planowaną inwestycję z dużym wsparciem zewnętrznym. Złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został rozpatrzony pozytywnie i gmina pozyskała na ten cel 10 000 złotych.

Całkowity koszt planowanego placu zabaw w Kakach-Mroczkach zamknął się kwotą ponad 22 tysięcy złotych. To pozwoliło przygotować znacznie więcej atrakcyjnych zabawek dla dzieci: huśtawki, sprężynowce dla dzieci, most wiszący pomiędzy dwiema wieżami wykonanymi z drewna, równoważnia, drążki gimnastyczne, duży zestaw zabawowy, a także gry i układanki, którymi będzie można bawić się na świeżym powietrzu.

Ponieważ aura w tym roku jest wyjątkowo łaskawa, mieszkańcy Kaków-Mroczków, zwłaszcza ci najmłodsi, mogli już wypróbować to, co dla nich przygotował samorząd. Ten zaś udowodnił, że obiecane prace doprowadza do końca.