Przejdź do treści

Sprawiedliwy fundusz dla OSP

Gmina Krzynowłoga Mała znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały dofinansowanie z tzw. Funduszu Sprawiedliwości utworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Środki te pochodzą z kolei z grzywien wpłaconych przez wszystkie osoby ukarane za popełnione wykroczenia i zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw drogowych.

W ostatnim dniu wakacji wójt Jerzy Humięcki podpisał umowę z przedstawicielami ministerstwa na sprzęt dla jednostek OSP. Dzięki temu w październiku wszystkie jednostki OSP z gminy otrzymały zestawy nowego sprzętu.

Na ten cel udało się pozyskać łącznie 49 853,00 zł. Co ważne, aż w 99% środki na ten cel pochodziły z przyznanej dotacji. Zatem kosztem zaledwie kilkuset złotych do konkretnych straży pożarnych trafił sprzęt wart kilka lub kilkanaście tysięcy. Do dyspozycji strażacy ochotnicy będą mieli m.in.: defibrylatory, torby ratownicze, parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, pilarki do drewna, detektor napięcia, przenośne zestawy oświetleniowe, agregaty prądotwórcze czy też nóż do cięcia samochodowych pasów bezpieczeństwa.

W zależności od wielkości samej jednostki i częstotliwości interwencji konkretne jednostki otrzymały zróżnicowane wsparcie. Nikt jednak nie został pominięty i każda z jednostek może cieszyć się nowym sprzętem. To kolejne działania wójta, które są realizowane z dotacji zewnętrznych.

W przeszłości z podobnego dofinansowania gmina nigdy nie korzystała. Teraz wreszcie udało się pozyskać środki z nowego źródła. Są także szanse, byśmy także w przyszłości korzystali ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Na czym z pewnością zyskają wszystkie jednostki straży pożarnych funkcjonujących w naszej gminie.