Przejdź do treści

Projekt szkoleniowy „Ja w Internecie”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych Gmina Krzynowłoga Mała ogłasza nabór instruktorów na szkolenia realizowane w ramach projektu „Ja w Internecie”. Projekt szkoleniowy „Ja w Internecie” realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowane do dorosłych mieszkańców. Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała w tym: ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu będzie przygotowanie mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała do korzystania z usług publicznych (online załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników, poruszania się w portalach itp.) Szkolenia realizowane w ramach Projektu zostaną poprowdzone przez instruktorów, którzy w szczególności posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. Pozostałe wymagania dla instruktorów określone zostały w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu", który dostępny jest do pobrania pod adresem https://jawinternecie.edu.pl/dokumenty/ lub https://tiny.pl/gzdll .
Zgłoszenia chętnych osób prosimy kierować w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 06-316 Krzynowłoga Mała do godz. 15:30 z dopiskiem „Nabór instruktorów na szkolenia z kompetencji cyfrowych”. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 08 listopada 2018 do godz. 15.30. Do zgłoszenia proszę dołączyć CV wraz z informacją o doświadczeniu w realizacji. Osoby wybrane w ten sposób przez Gminę Krzynowłoga Mała przejdą dalsze szkolenia organizowane przez Operatora projektu, czyli Fundację Legalna Kultura.
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.


Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
Jerzy Humięcki