Przejdź do treści

Apel o prawach dziecka

Na przełomie listopada i grudnia w wielu szkołach w całej Polsce wspomina się o prawach dziecka. Od wielu lat uroczystości z tym związane można obserwować m.in. w Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach.

A wszystko dlatego, że 20 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, kiedy Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło dokument traktujący o prawach i wolnościach dziecka. Z tej właśnie okazji w szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas IV -VIII pod kierunkiem p. Elżbiety Karbowskiej.

Uczniowie przedstawili podstawowe prawa każdego dziecka, które powinny być przestrzegane i respektowane przez każdego dorosłego. Wszyscy muszą jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych – kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek – czy to dziecko, czy dorosły – ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.