Przejdź do treści

Wokół rozwoju dziecka

Taki tytuł nosiła konferencja, która w ostatnich dniach listopada została zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Krzynowłodze Małej. A konferencja to była nie byle jaka – partnerami merytorycznymi naszej placówki były bowiem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Szpital im. dr W. Oczko w Przasnyszu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu.

Prelegentami podczas konferencji byli: Agnieszka Kuskowska i Miłosz Marcysiak – oboje reprezentowali PWSZ, oraz Kamila Wółkiewicz – kierownik Działu Rehabilitacji w przasnyskim szpitalu.

Motywem przewodnim spotkania był szeroko rozumiany rozwój dziecka. Rozwój, który może być stymulowany w procesie edukacji i wychowania. Dzisiaj wiemy bowiem, że o rozwój dziecka warto dbać i można go wspomagać oraz ukierunkowywać; z kolei obserwacja dzieci może pomóc we wczesnym wychwyceniu ewentualnych nieprawidłowości.

Pierwsza z prelegentów przybliżyła zebranym temat profilaktyki logopedycznej. Jest to ważne zagadnienie, gdyż mowa dziecka wpływa na jego psychiczne i społeczne funkcjonowanie w grupie dziecięcej, na gotowość i dojrzałość szkolną, na sukcesy w nauce czytania i pisania. Jakość mówienia dziecka wpływa też na jego samoocenę, sposób wyrażania własnych uczuć oraz na to, jak dziecko odbierane jest przez inne dzieci.

Następnie Miłosz Marcysiak – psycholog i psychoterapeuta – zajął się omówieniem procesu dojrzałości emocjonalnej młodego człowieka. Jeżeli rozwój emocjonalny przebiega pomyślnie, można oczekiwać prawidłowego kształtowania się uczuć. Wszelkie zakłócenia rozwoju emocjonalnego we wczesnym dzieciństwie utrudniają, a niekiedy uniemożliwiają osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej. Zakres emocji rozszerza się w miarę dojrzewania dziecka i zależy od wpływów otoczenia.

Ostatnia z prelegentów, Kamila Wółkiewicz, skupiła się z kolei na problemach wad postawy u dzieci, a także kwestiach profilaktyki i leczenia tychże wad. Informacje przekazane przez profesjonalnego rehabilitanta były przydatne przede wszystkim dla rodziców, którzy szybciej będą mogli zaobserwować nieprawidłowości w postawie ciała ich dziecka.

To niecodzienne spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rodziców i mamy nadzieję, że wszystkie prelekcje dostarczyły uczestnikom konferencji informacji. na jakie czynniki należy zwracać uwagę, aby dziecko rozwijało się prawidłowo, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Inicjatorkami spotkania były: Panie Aneta Roman, Agnieszka Szemplińska, Aneta Marchewka. W rolę gospodarzy wcieliły się: Małgorzata Budna – dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej oraz Elżbieta Radomska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu.

W gronie gości znaleźli się m.in. wójt Jerzy Humięcki, Beata Kuklińska - inspektor ds. oświaty w gminie Krzynowłoga mała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach Danuta Łubińską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach Agata Chmielewska, a także pedagodzy, psycholodzy, logopedzi z powiatu przasnyskiego, którzy w ramach sieci współpracy i wspomagania szkół zostali zaproszeni na spotkanie.