Przejdź do treści

Majowe święta w szkołach

Ponieważ na początku maja w Polsce świętowane są ważne rocznice i wydarzenia, szkoły nie mogą przejść obok tego obojętnie. Dlatego apele z okazji święta Konstytucji 3 maja czy Dnia Flagi są stałym punktem w kalendarzu szkolnych uroczystości. Tak jest także w naszych szkołach z terenu gminy.

W Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach apel z tej okazji odbył się 30 kwietnia. Wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły tego dnia w odświętnych strojach. Cała społeczność obejrzała prezentację multimedialną, która przeprowadziła wszystkich przez karty i obrazy historii Polski, których nie wolno zapomnieć, a należy z szacunkiem pielęgnować już od najmłodszych lat. Nie zabrakło również śpiewu pieśni patriotycznych: Mazurka Dąbrowskiego, Mazurka 3 Maja oraz Roty.

Patriotyczną uroczystość przygotowali uczniowie klas V-VII pod kierunkiem nauczycielek: Magdaleny Morawskiej i Izabeli Perdjon-Orzoł. Młodsi uczniowie również włączyli się w szkolne obchody świąt majowych przygotowując piękne kotyliony. Apel podsumowała Dyrektor Danuta Łubińska podkreślając, że pamięć o tych świętach jest wyrazem naszego patriotyzmu, przywiązania do Polski i jedności narodowej.

Tego dnia podobne obchody przygotowano w Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach. u apel odbył się pod hasłem: „Polska to taka kraina, która w sercu się zaczyna”. Dzień ten pozwolił uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę znaczenie mają słowa: „Ojczyzna” i „patriotyzm”.

W trakcie apelu uroczyście zabrzmiały pieśni patriotyczne i wiersze w wykonaniu uczniów klasy IV, dzięki którym widzowie odbyli podróż po naszym pięknym kraju.

Przedstawienie przygotowała pani Małgorzata Ostrowska.