Przejdź do treści

I jeszcze o bezpieczeństwie

W ostatnich dniach roku szkolnego nauczyciele zwracają szczególną uwagę na to, jak dzieci będą spędzać czas w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Jednocześnie cały czas młodzi ludzie uczulani są na to, by unikać zachowań związanych z przemocą. O tym wszystkim pamiętali także pedagodzy ze szkoły w Romanach-Seborach, którzy przygotowali zestaw działań prewencyjnych z tego zakresu.

Od kilku lat 6 czerwca w szkole obchodzony jest jako Dzień bez Przemocy. Z tej okazji uczniowie zorganizowali okolicznościowy apel, który zaprezentowali kilka dni później, 11 czerwca.

Apel poświęcony był problemowi współistnienia ludzi, poszanowania ich odmienności, a także tolerancji i jej granicach. Apel przygotowały uczennice klasy VII.

Z kolei 13 czerwca do szkoły zawitał dzielnicowy sierżant sztabowy Marcin Tański. Wizyta policjanta miała na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw czyhających na nich podczas letniego wypoczynku, a także pobytu w domu bez opieki rodziców.

Podczas spotkania funkcjonariusz starał się przekazać informacje o ewentualnych zagrożeniach podczas zabawy w wodzie i nad wodą, a także uświadamiał dzieciom, jak należy zachowywać się podczas pobytu w domu i poza nim. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich cennych rad, ale także zaskoczyli gościa swoją wiedzą na temat niebezpieczeństw, które mogą ich spotkać w czasie wypoczynku.

Przy okazji wizyty pana policjanta uczniowie klasy IV – pod jego okiem – zdali także egzamin na kartę rowerową. Dzieci połączyły więc przyjemne z pożytecznym.