Przejdź do treści

Nabór wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - susza

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, informuje że w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy, potwierdzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w siedzibie tut. urzędu przyjmowane są wnioski o szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

W okresie  od 21 maja 2019 roku do 20 lipca 2019 roku stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Krzynowłoga Mała wśród następujących upraw rolnych: kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, rosliny strączkowe, krzewy owocowe.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy dostępne są w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała – pokój nr 8, 10, 14 oraz na stronie internetowej www.krzynowlogamala.pl. 


Wnioski należy składać w terminie do 2 sierpnia 2019 r – (pokoj nr 8, 10, 14).

Do wniosku bezwzględnie należy dołączyć:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach, których plony zostały już zebrane z pól ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez Zespół Komisji.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków wójt wzywa do ich uzupełnienia, bądź odmawia procesowania wraz z podaniem uzasadnienia.

Poniżej do pobrania wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.