Przejdź do treści

Kolejne środki płyną do budżetu gminy

W pierwszych dniach września do Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej dotarły kolejne dobre wiadomości. Dobre przede wszystkim dla samych mieszkańców gminy. Udało się bowiem pozyskać środki zewnętrzne na inwestycje służące ludziom.

Już niebawem ruszy projekt usuwania płyt azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu całej gminy. To efekt dofinansowania pozyskanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony kilka miesięcy wcześniej i przyznał gminie 45 198 zł dofinansowania.

To już kolejne takie wsparcie otrzymane od Funduszu w ostatnich latach. Dzięki temu mieszkańcy, którzy zgłosili chęć wymiany pokryć azbestowych, będą mogli to zrobić bezpłatnie.

Jeszcze lepsza informacja napłynęła z Urzędu Wojewódzkiego. Okazało się, że wnioski drogowe z Gminy Krzynowłoga Mała zostały ocenione pozytywnie w programie Fundusz Dróg Samorządowych. Dwa złożone wnioski na dofinansowanie dróg gminnych otrzymały łączne dofinansowanie niemal 300 tysięcy złotych!

Oto szczegóły planowanych inwestycji drogowych:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 - km 0+999
• Długość remontowanego odcinka - 0,999 km
• Ogółem wartość projektu - 264 185,55 zł
• Kwota dofinansowania jaką uzyska Gmina Krzynowłoga Mała - 184 929,00 zł (70%)

2. Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie od km 1+350 do km 2+349
• Długość remontowanego odcinka - 0,999 km
• Ogółem wartość projektu - 159 740,10 zł
• Kwota dofinansowania jaką uzyska Gmina Krzynowłoga Mała - 111 818,00 zł (70%)

Jak zatem widać, starania wójta Jerzego Humięckiego dają wymierny efekt, a gmina jest coraz efektywniejsza w pozyskiwaniu środków z zewnątrz.