Przejdź do treści

Nabór wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza na użytkach zielonych

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, informuje iż w siedzibie tut. urzędu przyjmowane są wnioski o szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza na użytkach zielonych.
W okresie od 21 maja 2019 roku do 20 lipca 2019 roku stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Krzynowłoga Mała wśród następujących upraw rolnych: kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, rośliny strączkowe, krzewy owocowe.
W związku z pismem z dnia 4 września 2019 roku nr WBZK-III.7160.4.23.2019.MK Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w okresie wzrostu i zbioru pierwszego pokosu traw, wymagania wodne łąk i pastwisk możemy porównać do zbóż, natomiast w pozostałym okresie wegetacji trwałe użytki zielone można porównywać do kukurydzy.
W związku z powyższym zasadne jest szacowanie strat w użytkach zielonych.

Wnioski o szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza, które zostały złożone w I turze naboru nie wymagają aktualizacji.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała – pokój nr 8, 10, 14 oraz na stronie internetowej www.krzynowlogamala.pl

Wnioski należy składać w terminie do 20 września 2019 r – (pokój nr 8, 10, 14).

Do wniosku bezwzględnie należy dołączyć:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach, których plony zostały już zebrane z pól ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez Zespół Komisji.
W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków wójt wzywa do ich uzupełnienia, bądź odmawia procesowania wraz z podaniem uzasadnienia.

Poniżej do pobrania wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.