Przejdź do treści

"Nie jestem sam"

Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna pielgrzymka młodzieży do miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki, w której, tak jak co roku, wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej. Pielgrzymka odbyła się w sobotę, 14 września, i została podzielona na dwie grupy.

Pierwsza z nich spotkała się w Przasnyszu przed kościołem farnym. Dotarła tam też 40-osobowa grupa pątników z naszej szkoły, pod opieką nauczycielek: Jagienki Cesarek, Ewy Rudzińskiej, Urszuli Chodkowskiej, Elżbiety Chmielińskiej i Doroty Kobylińskiej.

Szły dzieci, rodzice, katecheci, nauczyciele i księża. Jak podkreślali sami młodzi uczestnicy, najbardziej podobała im się droga, którą mieli do przejścia z kościoła chrztu do miejsca urodzenia swego patrona. To 6 kilometrów tej samej drogi, którą przez 14 lat swego młodzieńczego życia, ponad 450 lat temu, przemierzał św. Stanisław.

– Święty Stanisław Kostka, wasz rówieśnik, nie był samotny. I wy nie bądźcie! – wybrzmiało w czasie pielgrzymki młodzieży do Rostkowa. – W naszym życiu potrzebujemy innych ludzi. Koniecznie ich potrzebujemy, aby powstał dom, rodzina, klasa, wspólnota. Potrzebujemy innych ludzi, aby być szczęśliwymi – mówił do młodych uczestników pielgrzymki ks. Tomasz Dec.

Pielgrzymce dzieci towarzyszyła akcja „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu”, którą Wydział Duszpasterski płockiej kurii zorganizował razem z Diakonią Misyjną Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej. Dzieci po przybyciu do Rostkowa składały przed ołtarzem szczoteczki i pasty do zębów, które zostaną wysłane do Mission Catolique Baikoro w Czadzie.

W godzinach popołudniowych do Rostkowa zaczęła przybywać młodzież, w tym grupa prowadzona przez opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej: Alinę Kobylińską, Agnieszkę Urbańską i Krystynę Lubańską

Gościem specjalnym wieczoru był zespół „Siewcy Lednicy”.