Przejdź do treści

Pasowanie na pierwszaka

Nie ma ważniejszej uroczystości w szkole. Przynajmniej dla nich – najmłodszych uczniów, którzy dopiero co zaczęli pobierać naukę w swoich szkołach. Dlatego pasowanie na ucznia było w szkołach z terenu gminy Krzynowłoga Mała więcej niż uroczyste.

Pasowanie w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej odbyło się 25 października. Tu wszystko zaczęło się z przytupem – od wspaniałego wykonania poloneza. Później pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Dzieci zauroczyły zebranych ciekawym układem tanecznym do śpiewanych piosenek, również w języku angielskim.

Po programie artystycznym uczniowie złożyli przed panią dyrektor oraz zebranymi gośćmi ślubowanie. Wszystko zaś zwieńczył akt pasowania, który był wielkim przeżyciem dla małych uczniów. Dyrektor Małgorzata Budna wraz ze swoim zastępcą Włodzimierzem Rudzińskim pogratulowali dzieciom wspaniałego występu i życzyli wielu sukcesów na rozpoczynającym się etapie nauki w szkole.

Na uroczystości obecnych było wielu znamienitych gości, na czele z wójtem Jerzym Humięckim, Prezes Zarządu Limes Banku Aleksandrą Wiśnicką oraz przedstawicielkami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu. Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas I – Urszula Chodkowska oraz Elżbieta Krajewska.

Trzy dni później identyczna uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach. Ślubowanie uświetnili swoją obecnością rodzice pierwszoklasistów oraz uczniowie klas drugich i trzecich wraz z przedszkolakami.

Pierwszoklasiści wspaniale zaprezentowali się podczas swojego pierwszego występu artystycznego. Z dumą powtarzali tekst „Katechizmu polskiego dziecka” W. Bełzy oraz tekst ślubowania. W części artystycznej wystąpili także uczniowie klas II i III, którzy przywitali swoich młodszych kolegów ciepłym słowem i wierszem. Do tej uroczystości dzieci przygotowała wychowawczyni Barbara Kamzelska.

Po występie odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na ucznia szkoły podstawowej, którego dokonała dyrektor Agata Chmielewska. Pierwszoklasiści dostali również dyplomy i upominki.