Przejdź do treści

Prawa dziecka - co o nich wiemy?

W tym roku 20 listopada obchodziliśmy 30 rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Była to doskonała okazja do przypomnienia najmłodszym ich podstawowych praw.

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej z tej okazji przystąpiła do akcji organizowanej przez UNICEF. W jej ramach przedszkolaki oglądały i omawiały ciekawe filmy edukacyjne, które przypomniały im ich prawa. Wykonały również samodzielnie gazetkę z pokolorowanych obrazków upowszechniających wiedzę dotyczącą praw dziecka. Odbiły swoje „niebieskie” rączki na plakacie z prawami dziecka, co było symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

W klasach starszych przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, filmów edukacyjnych oraz materiałów dostępnych na stronie UNICEF. Celem zajęć było propagowanie idei praw dziecka. Uczniowie mogli poszerzyć wiedzę na temat swoich praw, zapoznać się z problemami dotyczącymi ich realizacji oraz dowiedzieć się, gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy. Spotkania z dziećmi były też dobrą okazją do omówienia praw i obowiązków uczniów, które są zawarte w Statucie szkoły.

Koordynatorkami wszystkich działań były panie Agnieszka Szemplińska i Marta Rutkowska.