Przejdź do treści
  • bip

„Dziecięca paka dla bezdomnego psiaka” w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej

Naśladując swoich starszych kolegów, uczniowie klas I – III również postanowili działać charytatywnie. Swoim przedsięwzięciem - zbiórka karmy -objęli bezdomne pieski ze schroniska w Pawłowie.
Celem zbiórki było motywowanie dzieci do niesienia pomocy zwierzętom ze schroniska i kształtowanie ich pozytywnych cech charakteru, w tym wypadku – opieka nad zwierzętami. Udało się zebrać karmę zarówno suchą jak i w puszkach. Nasi uczniowie kolejny raz pokazali swoją wielką wrażliwość na los zwierząt.
Koordynator akcji Marta Piotrowska dziękuje opiekunowi Samorządu Uczniowskiego za dostarczenie karmy do schroniska.