Przejdź do treści
  • bip

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2020

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Krzynowłoga Mała w 2020 roku, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

> Zarządzenie <