Przejdź do treści

„Żołnierze Wyklęci" – nieznani bohaterowie

W poniedziałek 2 marca 2020r. w Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach odbyło się spotkanie patriotyczne uczniów klas IV-VIII, mające na celu upamiętnienie ofiar komunistycznego reżimu –tzw. Żołnierzy Wyklętych. Lekcja historii powojennej Polski była jednym z elementów obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych , obchodzonego w Polsce od 2011roku. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań uczniów tematyką Żołnierzy Niezłomnych.
Podczas spotkania nauczycielka historii Magdalena Morawska przedstawiła uczniom treści dotyczące problematyki tzw. „Żołnierzy Wyklętych” inaczej „Żołnierzy Niezłomnych”, wspomniała o wyznawanych przez nich wartościach, symbolach i ważnych momentach ich trudnych biografii. Przez wiele lat władze komunistyczne zakłamywały prawdę o powojennej rzeczywistości. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą najbardziej znanym bohaterom niezłomnym. Znalazły się tam również fotografie, komentarze, infografiki a także znane cytaty - słowa znamienne dla wyklętych herosów naszej historii. Lekcja patriotyzmu była też lekcją interpretacji zdarzeń, słów i znaków.
Uczniowie mieli również okazję posłuchać piosenek związanych z tą tematyką, np. Hymn V Wileńskiej Brygady. Nauczycielka przeprowadziła również krótki wykład, w którym znalazło się wspomnienie o Witoldzie Pileckim, Danucie Siedzikównie, Łukaszu Cieplińskim, Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, Józefie Franczaku i innych.
Na koniec spotkania przeprowadzono krótki quiz wiedzy na temat Żołnierzy Niezłomnych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został również upamiętniony w formie szkolnej gazetki tematycznej.
W ramach obchodów ww. święta w czwartek 5 marca 2020r. nasi uczniowie wzięli również udział w IV Grze Zespołowej poświęconej Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Krzynowłodze Małej. Spotkanie było w tym roku poświęcone pamięci mjr Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" w 110 rocznicę jego urodzin.

Opracowała : Magdalena Morawska

SP Ulatowo-Adamy