Przejdź do treści

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19 w Polsce i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
proszę wszystkich Państwa o podjęcie kontaktu z wychowawcami poszczególnych klas w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kontynuacji nauki przez naszych uczniów lub nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo jako dyrektor szkoły zalecam w szczególności korzystanie przez dzieci z serwisu www.gov.pl/zdalnelekcje oraz rekomenduję zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja. Ponadto proszę o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii i spostrzeżeń dotyczących nauki w tym czasie bezpośrednio do wychowawców bądź na adres e-mail szkoły: romany-sebory.sp@wp.pl. Niezależnie od powyższego przypominam uczniom o obowiązku pozostania w domu i ograniczenia bezpośredniej aktywności towarzyskiej. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie. Pamiętajmy także o podstawowych zasadach higieny.


Agata Chmielewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Romanach-Seborach