Przejdź do treści
  • bip

Kolejne projekty, kolejne pozyskane środki

Gmina Krzynowłoga Mała pozyskała kolejne dotacje, tym razem z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach tzw. projektów MIAS otrzymaliśmy 30 000,00 dla trzech sołectw. W dniu 08.07.2020 Wójt Gminy Jerzy Humięcki i Skarbnik Gminy Marzena Zając podpisali w Ciechanowie umowy na realizację poszczególnych zadań:

1.Poprawa wizerunku stawu wodnego w miejscowości Cichowo

2.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaplice Bąki

3. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Krajewo Wielkie

Ponadto Gmina pozyskała fundusze na działania służące ochronie powietrza. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza przeprowadzimy inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła, pozyskane środki na ten cel wynoszą 120 000,00 zł. I to nie koniec dobrych dla naszej gminy wieści zmodernizujemy drogę Ulatowo-Borzuchy - Ulatowo-Dąbrówka o długości 560 m, na ten cel pozyskaliśmy z budżetu Województwa kwotę 45 000,00.