Przejdź do treści
  • bip

„Niech bije ale… serce”

Pod takim hasłem obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Wybór daty nie był przypadkowy – 2 października obchodzona jest rocznica urodzin Mahatmy Ghandiego, jednego z największych propagatorów pacyfizmu jako środka nacisku politycznego. W drodze ku niepodległości Indii szerzył nowy rodzaj sprzeciwu – bierny opór, który polegał na walce bez użycia przemocy. Celem obchodów tego dnia jest „szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju i głoszenie tolerancji ”. Międzynarodowy Dzień bez Przemocy to także idealna okazja do edukowania młodych i pokazywania im, że każdy konflikt można rozwiązać bez użycia siły. Ważne jest, aby od najmłodszych lat zaszczepić w dzieciach kulturę pokoju i zrozumienia.
Dlaczego jest to ważne święto? Odpowiedź jest prosta.
Agresja i przemoc w dzisiejszych czasach jest niemal wszechobecna i stanowi olbrzymi problem społeczny. Spotykamy ją w szkole, w domu, w telewizji, na ulicy, w Internecie. Złe traktowanie drugiej osoby nie ma żadnych granic i dotyczy jednostek w każdym przedziale wiekowym. Przynosi wiele cierpienia, a ich konsekwencje odczuwane są nawet przez całe życie. Trudno od niej uciec, dlatego warto stawiać jej czoła, reagować, kiedy komuś dzieje się krzywda.
W związku z pandemią tym razem w szkole ograniczyliśmy się do wizualizacji wymownych plakatów, na których pojawiły się m. in. takie hasła:

„Twoja niemoc wspiera przemoc”
„Przemoc nie myśli”
„Każda przemoc zostawia ślady. Nie wszystkie widać gołym okiem”
„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”
„Nie bój się potępiać przemocy”

Udostępniliśmy także broszury: „Jak radzić sobie z przemocą”,
„O przemocy w rodzinie”,„Co robić, kiedy doświadczasz przemocy ze strony innych”.
Nie zapomnieliśmy oczywiście ukazać, gdzie można szukać pomocy, wymieniliśmy ważne numery telefonów zaufania.

Mamy nadzieję, że uświadomiliśmy uczniom, że jest wiele sposobów na rozwiązanie problemów bez użycia przemocy oraz że należy reagować na nią, bo „niemoc to przemoc”.

Tekst i zdjęcia: SP Krzynowłoga Mała