Przejdź do treści
  • bip

„Przebudowa drogi gminnej Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki od km 0+250 do km 1+249”

„Przebudowa drogi gminnej Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki od km 0+250 do km 1+249”


•Dofinansowanie – 85 540,82 zł
•Całkowita wartość inwestycji – 131 601,27zł

Gmina Krzynowłoga Mała otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki od km 0+250 do km 1+249”. Środki wydane na przebudowę drogi wyniosły 131 601,27 zł, 85 540,82 zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych , a 46 060,45 zł zapłacono z budżetu gminy (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Zakres prac obejmował poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem a następnie wykonanie na całej drodze potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem. Dla ruchu pieszych wykonane zostały również pobocza obustronne. Długość wyremontowanego odcinka wyniosła 999 metrów.
Przebudowa drogi zapewniła polepszenie stanu technicznego, co przekłada się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.