Przejdź do treści

” Uczymy odpowiedzialności za życie i zdrowie „

Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu 08.06.2018 roku przeprowadziła spotkanie informacyjno-instruktażowe z uczniami klas gimnazjalnych i podstawowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej , gm. Krzynowłoga Mała.
Wymienione szkolenie pn.” Uczymy odpowiedzialności za życie i zdrowie „  podzielone było na dwie części : pierwsza część miała charakter informacyjny i poprowadziła ją Małgorzata  Krawczyk Starszy Specjalista ds. prewencji omawiając prace  w gospodarstwie rolnym , których nie należy powierzać dzieciom do lat 15- tu . Dzieci uważnie wysłuchały prelekcji , następnie podjęły dyskusję nt. własnych obserwacji i doświadczeń . W celu  uzupełnienia wiedzy  z zakresu BHP podczas pracy rolniczej uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Bezpiecznie na wsi” ,  a także otrzymali  ulotki i broszurki o w/w  tematyce .
 null null null
Druga część spotkania miała charakter stricte instruktażowy i poprowadzili ją strażacy: instruktor z KPPSP w Przasnyszu i OSP w Krzynowłodze Małej . Ratownicy : Piotr Kuligowski i Łukasz Ciak w sposób prosty i praktyczny przedstawili dzieciom zawartość torby – zestawu R-1 do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej będącego na wyposażeniu większości Jednostek Gaśniczo-Ratowniczych OSP i niezbędnego do wyjazdu każdej jednostki do zgłoszonych wypadków. Dzieci chętnie brały udział przy demonstrowaniu użycia np. aparatu tlenowego, kołnierza ortopedycznego, odpowiadały na pytania ratowników chwaląc się już posiadaną wiedzą w tym zakresie. Na fantomie ratownicy demonstrowali akcję przywracania funkcji oddechowo-krążeniowej ewentualnym ofiarom wypadków. Druhowie – strażacy z OSP w Krzynowłodze Małej podjechali na plac przed szkołą wozem strażackim i udostępnili dzieciom do obejrzenia wyposażenie samochodu .
W spotkaniu wzięło udział 120 uczniów wraz z nauczycielami i Dyrekcją szkoły Podstawowej, która podziękowała za przeprowadzenie szkolenia i wyraziła chęć na dalszą współpracę z KRUS oraz strażakami w szerzeniu wśród dzieci pozytywnych zachowań podczas prac rolniczych , a także podjęcia akcji udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku .
  Zdaniem PT KRUS działanie prewencyjne spełniło oczekiwany efekt . Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami BHP podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, tak ważnymi w celu ratowania  życia i zdrowia  poszkodowanym w wypadkach  .
Sporządziła:  Małgorzata Krawczyk - Starszy Specjalista                                                                        
Zatwierdził:   Grzegorz Lewandowski - Kierownik PT KRUS Przasnysz