Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                        Krzynowłoga Mała, dnia 25.08.2022 r.

 

                                                               INFORMACJA

 

STYPENDIA SZKOLNE 2022/2023

                                      

     Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2022/2023 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać od 1 września do 15 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 - pok. nr. 2  na formularzu zgodnym z załączonym wzorem, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Krzynowłodze Małej Nr XX/119/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

 

Zgodnie z § 9 ust.1 regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w  szczególności:

 

  • zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
  • zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy,
  • odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
  • decyzje o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
  • zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
  • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
  • zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Termin realizacji świadczeń przewiduje się na miesiąc grudzień 2022 r. oraz czerwiec 2023 r.(po przedstawieniu rachunków bądź faktur VAT ).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł netto /os. w rodzinie

 

                                                              Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

                                                                             / - /   Jerzy Humięcki

WNIOSEK