Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i organizacji pozarządowych z terenu gminy Krzynowłoga Mała na konsultacje społeczne dotyczące opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027, które odbędą się w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała (sala konferencyjna) w dniu 07.10.2022 r. w godz. 12:30 – 15:30.
Program konsultacji:
1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
2. Przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie działalności Stowarzyszenia.
3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej.
5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń - wyznaczenie założeń pod cele LSR.
7. Dyskusja nad kierunkami wydatkowania środków.
8. Wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami konsultacji.
9. Przedstawienie wniosków, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”
Zielona 24, 06-408 Krasne
tel. 23 671 12 02
biuro@polnocnemazowsze.pl
www.polnocnemazowsze.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.