Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Gmina Krzynowłoga Mała zamierza w 2023 r. złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o sfinansowanie odzysku / unieszkodliwienia odpadów folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. (piątek) włącznie, wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Krzynowłoga Mała mogą zgłaszać się do udziału w programie. Wnioski należy składać w formie pisemnej w pokoju nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej. Do wypełnienia wniosku konieczna jest informacja o wadze posiadanych odpadów. Dokumenty dostarczone po wyżej wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W przypadku, gdy koszt odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przekroczy 500 zł za 1 Mg (tj. maksymalną kwotę dofinansowania do 1 Mg masy ww.
odpadów), wówczas różnicę pomiędzy kosztem odbioru 1 Mg, a kwotą przyznanego dofinansowania pokryje posiadacz odpadów na podstawie umowy zawartej z Gminą. Niepodpisanie umowy będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w programie.

Gmina Krzynowłoga Mała uzależnia realizację zadania od uzyskania dotacji. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym projektu, dlatego też uczestnicy będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady w terminie i do miejsca zbiórki wskazanego przez Urząd Gminy Krzynowłoga Mała.

Dodatkowych informacji dot. Programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” udziela Pani Dominika Miłońska lub Pani Aneta Krajewska - Król, Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, pok. nr 12, tel. 29 75 127 20.

Do pobrania:

- wniosek word.png (3 KB)

- oświadczenie word.png (3 KB)