Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do opracowania

projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała do 2032 roku”

 

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy proces opracowania nowej „Strategii Rozwoju” dla naszej Gminy. Dotychczas funkcjonujący dokumentu strategiczny, określającego długofalowy rozwój, stał się nieaktualny. Ponadto w ostatnich latach zaistniały zmiany prawne, w szczególności w wymiarze zasad prowadzenia polityki rozwoju, a także pojawiły się nowe wyzwania i cele rozwojowe, nowe problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych.

Sporządzenie nowej „Strategii rozwoju” pozwoli na identyfikację najważniejszych wyzwań i sformułowanie kierunków rozwoju na najbliższe lata (horyzont czasowy 2032 r.). Dokument wpisywać się będzie w nowy system planowania przestrzennego w Polsce (powiązanie polityki rozwoju, w tym jej wymiaru przestrzennego, z planami zagospodarowania przestrzennego). Ponadto, „Strategia rozwoju” stanowić będzie narzędzie do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków finansowych Unii Europejskiej.

Istotnym w procesie formułowania „Strategii rozwoju” jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Gminy. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w sporządzaniu dokumentu, poprzez wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

Ankietę można wypełnić na jeden z następujących sposobów:

  • poprzez Internet za pośrednictwem strony: https://forms.gle/Z2frzDyaiYKsyZDS7
  • przekazanie wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej) do Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, pok. nr 12.
  • przesłanie skanu wypełnionej ankiety na adres e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl

Ankieta ma charakter badawczy i anonimowy. Jej wyniki będą pomocne w procesie formułowania założeń rozwojowych. Państwa odpowiedzi pomogą w identyfikacji obszarów, w których należy podjąć odpowiednie działania, zmierzające do poprawy atrakcyjności Gminy.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu ankietowym

 

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała