Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

mgr Jerzy Humięcki

Jerzy Humiecki - Wójt Gminy #2.JPG (36 KB)

Godziny przyjęć interesantów: Wójt przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie.
Telefon: 029 7512720
Fax: 029 7512725
email: gmina@krzynowlogamala.pl

Do zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:
 

 • jest organem wykonawczym Gminy;
 • powołuje i odwołuje Zastępcę Wójta Gminy;
 • jest Kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu pracy;
 • określa sposób wykonywania uchwał Rady;
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • gospodaruje mieniem komunalnym;
 • wykonuje budżet gminy;
 • powadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy;
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresie administracji publicznej;
 • udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
 • jest terenowym szefem ochrony cywilnej;
 • ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, zarządza ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
 • jest administratorem danych osobowych w Urzędzie;
 • wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji;
 • zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
 • powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych;
 • powołuje pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;
 • ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa;
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Wójta i Skarbnika, oraz referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData